Årsmøte 2018, dato 11. august, er utsatt inntil videre.

Årsmøtet er utsatt grunnet ingen tilbakemeldinger samt at dugnaden til BFS er utsatt.
Styret kommer tilbake med ny dato senere.

Innkalling til årsmøte  lørdag 11. august 2018 ca. kl. 1900

Burøysund Fiskeri og småbåthavn AS arrangerer dugnad på dagen 11. august, i den sammenheng tenker vi å ha årsmøte etter dugnaden ?

Sted: Bjørnelven 57/10, Skipsfjord

SAKSLISTE årsmøte.

Valg av ordstyrer
Valg av protokollfører
Godkjenning av innkalling, fullmakter, saksliste og registrere frammøte
Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med leder
Styrets årsmelding
Regnskap 2017 og budsjett 2018
Saker
— Vedlikehold, bru, gapahuker og vakthytte
– Fiske
– Jakt
Valg
Eventuelt.

Styret.

Bautaen fra Skipsfjorden Arne Jensen er 90 år, 2 juli.

Gebursdagen holdes på bosenteret i Vannvåg etter kl 1600.

Noen velvalgte ord fra hans datter Anita Lill Jensen:

Fadern er jo en tusenkunstner men han er vel mest kjent som en dyktig maler og sitt gode humør, tenker han hadde blitt en dyktig stand up komiker hvis han hadde vært ung i dag.
Han kunne jo liksom alt en type Petter smart rørlegger, frisør, murer, snekker og slakter han var som poteten og ble brukt til alt av folk i bygda.
Pappa ble jo alene for 31 år siden da mamma døde, og når mine venninner snakket om å reise heim til mamma og kose seg å spise god mat, reiste vi hjem til pappa, han likte å få besøk og ordne til familien. Han lager verdens beste brunsaus og er veldig god å lage mat, han stekte alltid vafler når vi kom og det var en egen stemning hjemme hos oss med trekkspill og gode historier. Alle som kjenner pappa skjønner sikkert at det var mye glede og latter med han, men han er også en god lytter og har alltid gode råd å komme med. Han har alltid vært veldig hjelpsom og godhjertet og opptatt av familie og venner.
Skipsfjorden har vi og mange gode minner fra, husker vi reiste på ferie dit på sommeren, når de andre reiste til Sverige eller Finnland på ferie. Og når jeg klaget sa fadern vi har det mye finere i fjorden, vi kan stå opp når vi vil og legge oss når vi vil, og ete småseimølja kl 2 om natta, tenkt så fint vi treng ikke klokke. Jeg var ikke enig da, men nå forstår jeg verdien av alt han har lært oss og at han hadde rett.

Håper jubilanten får en fin dag og at det kommer mange innom på dagen Hannes, og at han kommer seg til fjorden i løpet av sommeren :-).

Årsmøte 2016, dato 5. august

Innkalling til årsmøte  fredag 5. august 2016 ca. kl. 1900

SAKSLISTE årsmøte.
Fredag 5. august,  ca. kl. 1900
Sted: Rotengen, Skipsfjord

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av protokollfører
 3. Godkjenning av innkalling, fullmakter, saksliste og registrere frammøte
 4. Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med leder
 5. Styrets årsmelding
 6. Regnskap 2015 og budsjett 2016
 7. Saker
  – Fiske
  – Jakt

 8. Valg
 9. Eventuelt

Rømt oppdrettslaks i vassdrag – rapport fra den nasjonale overvåkingsgruppen

6Denne rapporten er skrevet av den nasjonale overvåkingsgruppen for rømt oppdrettslaks. Gruppen ble opprettet i 2014, og den første rapporten ble levert i 2015. Forskere fra Havforskningsinstituttet, NINA, Rådgivende Biologer AS, Uni Research Miljø og Veterinærinstituttet deltar i overvåkingsgruppen. I Skipsfjord utmarkslag har Kjell Erik Karlsen og Wiggo Ditlefsen hatt kontakten med Havforskningsinstituttet,

Rapport fømt oppdrettslaks i Skipsfjordvassdraget:   Troms

Invitasjon til deltakelse til høstfiske for uttak av skjellprøver m.m.

Skjellprøver av laksFra og med 2014 samordnes aktiviteter og datainnsamling om fordeling av rømt laks i et nasjonalt prosjekt koordinert av Havforskningsinstituttet. Prosjektet styres av en prosjektgruppe bestående av NINA, Uni Research, Veterinærinstituttet, Rådgivende Biologer og Havforskningsinstituttet, og tar sikte på å øke både omfang og kvalitetet på overvåkningsaktiviteter i årene som kommer. Dette er blitt mulig ved at Nærings- og Fiskeridepartementet har bevilget ekstra midler til slik overvåkning, Prosjektgruppen har i fellesskap satt opp en liste med 122 vassdrag inkl. Skipsfjordvassdraget som ønskes overvåket med ulike metoder. Dette er en del av relevante aktiviteter som innsamling av skjellprøver fra sportsfiske og gytefisktellinger som er gjort i Skipsfjordelva over flere år.
Vedlagt følger vedlegg for gjennomføring samt fisketillatelse fra Fylkesmannen.
Kontaktperson for å melde seg på er Kjell Erik Karlsen mobil: 991 01 577
Styret
Skipsfjord utmarkslag

Vedlegg:
Fisketillatelse for 2014 – overvåking av rømt laks i Breivikelva og Skipsfjordelva
Overvåking av innslaget av rømt oppdrettsfisk i vassdrag
Skjema fiskeinnsats
Skjellveiledning høstfiske 2014_HI (1
Fiskeinnsats Veiledning