Nygård 57/11

Aanesen

Eksisterende bygg og anlegg

30 =våningshus
31 =sjå/uthus
32 =rester etter fjøs

Eiendommen eies av Nils Petter  Aanesen m/familie.
Det som tidligere var våningshuset på gården brukes nå som fritidsbolig. Sjåen benyttes som uthus. Det har også stått et fjøs her, men bare restene er igjen.
Nye bygg som kan føres opp Dersom det er behov for flere boenheter på denne eiendommen kan det tidligere fjøset bygges opp igjen som et fjøs, men innredes som fritidsbolig. Do for begge enhetene vil da bli eksisterende do i uthuset som står i dag.