Rørnes 57/6, herunder Sørgård 57/19, 57/25, hyttetomt 57/26, hyttetomt 57/27, og hyttetomt 57/28 tomt med del av våningshus 57/29, tomt med del av våningshus 57/30

Aase_Erna

Rørnes 57/6,  herunder Sørgård 57/19, 57/25 utmark eies av etterkommere av Emely og Borghild Jakobsen. Rørnesstua er satt opp med 2 boenheter bnr 29 eier Aase Jakobsen og bnr. 30 er det to eiere, Gunvor Alice Kristofa Bårdsen og Erna Hansine Olea Gabrielsen.

Eksisterende bygg og anlegg på Røynes:

4 = rester etter naust
5 = rester etter naust
6 = eldre våningshus, todelt
7 = utedo
8 = utedo
9 = hytte på bm. 26
10 =hytte på bm. 27
11 = gammel fjøsmur
12 =hytte på bm. 28
13 =hytte
14 =uthus
15 =utedo grunnmur

Det gamle todelte våningshuset på gården er satt i stand etter antikvariske prinsipper. På hver av hyttetomtene på bnr. 26, bnr. 27 og bnr. 28, er det bygd en hytte av nyere dato. Ved våningshuset og hyttene er det satt opp to utedoer. I 1993 ble et naust ødelagt av vinden. Sør på eiendommen er et tidligere våningshus bygd om til hytte. I tilknytning til denne er det satt opp et uthus og et utedo.

Nye bygg som kan føres opp På den gamle fjøsmuren kan det settes opp en ny bygning til bruk som uthus. Dersom det er behov for en ny utedo, kan den inkluderes i dette uthuset. Ett nytt naust kan bygges opp igjen der det som ble ødelagt stod.