Arne og Tordis Thomassen 57/9

Arne_TordisArne og Tordis Thomassen er eiere av gammelt lågfjøs/løe på eiendommen som er bygd om til hytte med to boenheter. Det ble i 2001 satt opp et felles uthus/do for disse to enhetene.