Årsmøte 2012

Skipsfjord utmarkslag skal avholde årsmøte onsdag 13 juni kl. 18 på rådhuset Hansnes.
Sakskartet vil komme opp i løpet av uka.
Styret