Årsmøte 2016, dato 5. august

Innkalling til årsmøte  fredag 5. august 2016 ca. kl. 1900

SAKSLISTE årsmøte.
Fredag 5. august,  ca. kl. 1900
Sted: Rotengen, Skipsfjord

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av protokollfører
 3. Godkjenning av innkalling, fullmakter, saksliste og registrere frammøte
 4. Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med leder
 5. Styrets årsmelding
 6. Regnskap 2015 og budsjett 2016
 7. Saker
  – Fiske
  – Jakt

 8. Valg
 9. Eventuelt