Årsmøte 2018, dato 11. august, er utsatt inntil videre.

Årsmøtet er utsatt grunnet ingen tilbakemeldinger samt at dugnaden til BFS er utsatt.
Styret kommer tilbake med ny dato senere.

Innkalling til årsmøte  lørdag 11. august 2018 ca. kl. 1900

Burøysund Fiskeri og småbåthavn AS arrangerer dugnad på dagen 11. august, i den sammenheng tenker vi å ha årsmøte etter dugnaden ?

Sted: Bjørnelven 57/10, Skipsfjord

SAKSLISTE årsmøte.

Valg av ordstyrer
Valg av protokollfører
Godkjenning av innkalling, fullmakter, saksliste og registrere frammøte
Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med leder
Styrets årsmelding
Regnskap 2017 og budsjett 2018
Saker
— Vedlikehold, bru, gapahuker og vakthytte
– Fiske
– Jakt
Valg
Eventuelt.

Styret.