Årsmøte i Burøysund fiskeri – og småbåthavn

Det avholdes årsmøte i BFS lørdag 2. juni kl. 1200 i Burøysund.
Umiddelbart etter årsmøte er det medlemsmøte.