Rotengen 57/1, herunder Roteng 57/2 og Sommerseth 57/16

Eksisterende bygg og anlegg

54 = våningshus/hytte
55 =fjøs/uthus
56 = brønnhus
57= jordkjeller

På bnr. l og 2 er følgende bygninger satt i stand av Fylkesmannen:
Lågfjøs (med løe, utedo og utgangarsjå), jordkjeller og brønnhus. 
Nytt naust kan bygges opp igjen der det gamle har stått. Det gamle naustet har stått innenfor sikringssona til de automatisk freda kulturminnene, og et nytt kan derfor bare bygges opp igjen på den gamle tomta.

Ny hytte kan bygges på bnr. 16. I tilknytning til den kan det bygges et nytt uthus kombinert med utedo.
Eiendommen ble kjøpt fra Ingar Hansen m/familie i 1992.
Bnr. 1,2 og 16 eies av Wiggo A. Ditlefsen, Gamnes,  9130 Hansnes.

Skibsfjord («lnnergården») 57/3

Bnr3_ Knut Swendsen

Eksisterende bygg og anlegg
47=hytte
48 =uthus

På eiendommen står det i dag en ny hytte og et nytt uthus med utedo, oppført i 1999. Eier av bygningene er Knut Wilhelm Swensen, øvre Elnesv.16 1390 Vollen, øvrige eiere av eiendommen er: Svanhild Marie Thomassen, Gamnes 9130 Hansnes og Marja-Terttu Autti, Vannahamre 9136 Vannareid. Det kan i tillegg på denne eiendommen settes opp en ny bygning med to boenheter, samt et tilhørende felles kombinert uthus/utedo.

Solstad 57/15

bnr15_Norø

Eksisterende bygg og anlegg
45 =uthus
46 =hytte

Eiendommen eies av Katrin Valen og Jørund Ek, Øvre Markveg 1, 9011 Tromsø.
Den ble kjøpt fra Siv Norø i 2013/14.

 

Eiendommen ble utskilt som fritidseiendom i 1970. På eiendommen er det oppført ei hytte og et uthus.Nye bygg som kan føres opp Dersom det er behov for flere boenheter på denne eiendommen, kan uthuset som står der i dag gjøres om til hytte med påbygg av svalgang som benyttes som uthus.

 

Ørbugten 57/8, herunder Rabban 57/20, Soltun 57/21, Vang 57/22, Molund 57/23, Lyngmo 57/24

Langøra

Eksisterende bygg og anlegg

39 =eldre våningshus
40 = hytte på bnr. 22
41 =hytte på bnr. 21
42 =uthus til bnr. 22
43 = utedo til våningshuset
44 = brønnhus utedo til bnr. 21 og 22
Eiere er Håkon Pedersen m/flere og Edmund Karlsen.
Det gamle våningshuset på hovedbruket ble bekostet istandsatt av forvaltningsmyndigheten etter retningslinjer fra kulturvernmyndighetene,

Edmund Karlsen

Edmund KarlsenEdmund Karlsen, Lanesøyra kjøpte seg inn på bnr. 4 og 8 for noen år siden. Edmund har overtatt Nils Pedersen si hytte og renovert den. Nytt bilde vil komme etterhvert.