Minde 57/18

Evald Karlsen

Eksisterende bygg og anlegg
34 =hytte
35 =grunnmur (tidligere våningshus- senere ungdomshus)
38 =utedo

Kristin I. Karlsen og Evald Karlsen sin hytte på Langøyra.
Kristin er en av eierne av Skibsfjord («Mellomgården») 57/4.

Nye bygg som kan føres opp: Eksisterende do kan utvides slik at det kan inneholde både uthus og utedo.

 

Nordmo 57/17

Erling Halvard

Eksisterende bygg og anlegg
36 =Ny hytte og uthus
Eies av Erling Halvard Nygård.

Eiendommen eies av Ida Lilly Riise, Jack Ole Nygård, Erling Halvard Nygård og Jon Arild M. Nygård

 

Nygård 57/11

Aanesen

Eksisterende bygg og anlegg

30 =våningshus
31 =sjå/uthus
32 =rester etter fjøs

Eiendommen eies av Nils Petter  Aanesen m/familie.
Det som tidligere var våningshuset på gården brukes nå som fritidsbolig. Sjåen benyttes som uthus. Det har også stått et fjøs her, men bare restene er igjen.
Nye bygg som kan føres opp Dersom det er behov for flere boenheter på denne eiendommen kan det tidligere fjøset bygges opp igjen som et fjøs, men innredes som fritidsbolig. Do for begge enhetene vil da bli eksisterende do i uthuset som står i dag.