Elgjakt i Skipsfjord Gnr. 57, Vannøy

elg2013Skipsfjord utmarkslag ønsker elgjegere for jakt 2013. Alle har muligheten til å søke om å bli medlem av jaktlaget. Det er observert 4 okser og 3 kyr inne i dalen samt ku og kalv nede i dalen. Vi baserer oss på en kvote på 2 dyr, men viltnemnda kan gi en kvote på inntil 4 dyr basert på 50% regelen.
Utmarkslaget ordner med overnatting i Skipsfjorden.
Fordeling av kjøtt: 50% til grunneiere og resterende til jegerne.
Kostnader: kr. 500 pr. jeger for å betale viltavgiftene.

Velkommen til elgjakt i vakre Skipsfjorden

Søknad sendes på e-post til : wditlefsen@gmail.com
Spørsmål stiles til leder i utmarkslaget Wiggo A. Ditlefsen mobil 907 20 099

Jakt over år i Skipsfjorden

 

Jakt_år_2012Dette er en statistikk som er inkl. jakt til 15.03.2012.

Iflg. forskere så gjør rypas naturlige fiender, som kråke, mink og røyskatt, betydelig større innhogg i rypebestanden om våren enn jegerne gjør om høsten. I år med mange lemen og andre smågnagere, får rypa bedre kår fordi predatorene har rikelig med annen mat enn rypekyllinger og egg. Vi har i dag bag-limit basert på rypetellingene, om det virker vil jeg ikke si så mye om men i områder på Vannøya som ikke har baglimit utgjør det ingen forskjell..
I Skipsfjorden har vi fokus i bruk av minkfeller i tillegg vil vi se på mulighetene for oppsett av kråkefeller, rypeforvaltning er tydeligvis utfordrende.