Årsmøte 2016, dato 5. august

Innkalling til årsmøte  fredag 5. august 2016 ca. kl. 1900

SAKSLISTE årsmøte.
Fredag 5. august,  ca. kl. 1900
Sted: Rotengen, Skipsfjord

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av protokollfører
 3. Godkjenning av innkalling, fullmakter, saksliste og registrere frammøte
 4. Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med leder
 5. Styrets årsmelding
 6. Regnskap 2015 og budsjett 2016
 7. Saker
  – Fiske
  – Jakt

 8. Valg
 9. Eventuelt

Rømt oppdrettslaks i vassdrag – rapport fra den nasjonale overvåkingsgruppen

6Denne rapporten er skrevet av den nasjonale overvåkingsgruppen for rømt oppdrettslaks. Gruppen ble opprettet i 2014, og den første rapporten ble levert i 2015. Forskere fra Havforskningsinstituttet, NINA, Rådgivende Biologer AS, Uni Research Miljø og Veterinærinstituttet deltar i overvåkingsgruppen. I Skipsfjord utmarkslag har Kjell Erik Karlsen og Wiggo Ditlefsen hatt kontakten med Havforskningsinstituttet,

Rapport fømt oppdrettslaks i Skipsfjordvassdraget:   Troms

Evald karlsen 85 år, 20 april.

9august2014 (2)Evald Karlsen fyller 85 år i dag 20. april. Han er en ivrig laksefisker, og har vært det i mange år. Bildet er tatt 9. august i 2014, da han var på nok en laksetur til fjorden. Evald liker hyttelivet i fjorden, og bruker hytta så snart han har anledning til det.

Vi gratulerer han så mye med dagen.