Årsmøte 2018, lørdag 8. desember, SAS hotellet, Tromsø

Innkalling til årsmøte  lørdag 8. desember 2018  kl. 1630

Sted: Møterom SAS hotellet, Tromsø

SAKSLISTE årsmøte:

Valg av ordstyrer
Valg av protokollfører
Godkjenning av innkalling, fullmakter, saksliste og registrere frammøte
Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med leder
Styrets årsmelding
Regnskap 2017 og budsjett 2018
Saker
— Vedlikehold, bru, gapahuker og vakthytte
– Fiske
– Jakt
Valg
Eventuelt.

Styret.

Evald karlsen 85 år, 20 april.

9august2014 (2)Evald Karlsen fyller 85 år i dag 20. april. Han er en ivrig laksefisker, og har vært det i mange år. Bildet er tatt 9. august i 2014, da han var på nok en laksetur til fjorden. Evald liker hyttelivet i fjorden, og bruker hytta så snart han har anledning til det.

Vi gratulerer han så mye med dagen.