Jakt over år i Skipsfjorden

 

Jakt_år_2012Dette er en statistikk som er inkl. jakt til 15.03.2012.

Iflg. forskere så gjør rypas naturlige fiender, som kråke, mink og røyskatt, betydelig større innhogg i rypebestanden om våren enn jegerne gjør om høsten. I år med mange lemen og andre smågnagere, får rypa bedre kår fordi predatorene har rikelig med annen mat enn rypekyllinger og egg. Vi har i dag bag-limit basert på rypetellingene, om det virker vil jeg ikke si så mye om men i områder på Vannøya som ikke har baglimit utgjør det ingen forskjell..
I Skipsfjorden har vi fokus i bruk av minkfeller i tillegg vil vi se på mulighetene for oppsett av kråkefeller, rypeforvaltning er tydeligvis utfordrende.

Fiske over år i Skipsfjorden

For 2012 er antall fiskedøgn stipulert til 92 da sesongkortholderne bare registrerer de dagene de får fisk. 83 lakser var under 3 kg og 8 lakser mellom 3 og 7 kg av disse ble 6 laks tilbake satt i elva. Sjøørret antall 39 stk. total vekt ca. 50 kg.

Fiske_år_2012

Fiske for 2013
Da det er få fremmede som kommer  langveis fra bare for å fiske 1 laks, samt at økningen i antall laks er formidabel, gytebestandsmålet  er over snittet,  har styret anbefalt ovenfor Fylkesmannen/direktoratet 2 laks pr. fisker for 2013 sesongen.
Vi avventer endelig godkjenning fra Fylkesmannen/Direktoratet.