Eivind Larsen m/familie Bnr 57/6

Eivind Larsen

Sør på eiendommen er et tidligere våningshus bygd om til hytte. I tilknytning til denne er det satt opp et uthus og et utedo. Eiere er Eivind larsen m/familie.