Elgjakt i Skipsfjord Gnr. 57, Vannøy

elg2013Skipsfjord utmarkslag ønsker elgjegere for jakt 2013. Alle har muligheten til å søke om å bli medlem av jaktlaget. Det er observert 4 okser og 3 kyr inne i dalen samt ku og kalv nede i dalen. Vi baserer oss på en kvote på 2 dyr, men viltnemnda kan gi en kvote på inntil 4 dyr basert på 50% regelen.
Utmarkslaget ordner med overnatting i Skipsfjorden.
Fordeling av kjøtt: 50% til grunneiere og resterende til jegerne.
Kostnader: kr. 500 pr. jeger for å betale viltavgiftene.

Velkommen til elgjakt i vakre Skipsfjorden

Søknad sendes på e-post til : wditlefsen@gmail.com
Spørsmål stiles til leder i utmarkslaget Wiggo A. Ditlefsen mobil 907 20 099