Nordmo 57/17

Erling Halvard

Eksisterende bygg og anlegg
36 =Ny hytte og uthus
Eies av Erling Halvard Nygård.

Eiendommen eies av Ida Lilly Riise, Jack Ole Nygård, Erling Halvard Nygård og Jon Arild M. Nygård