Minde 57/18

Evald Karlsen

Eksisterende bygg og anlegg
34 =hytte
35 =grunnmur (tidligere våningshus- senere ungdomshus)
38 =utedo

Kristin I. Karlsen og Evald Karlsen sin hytte på Langøyra.
Kristin er en av eierne av Skibsfjord («Mellomgården») 57/4.

Nye bygg som kan føres opp: Eksisterende do kan utvides slik at det kan inneholde både uthus og utedo.