Fiske 2013 i Skipsfjord vassdraget

Nerdammen

Skipsfjord utmarkslag har for 2013 fått dispensasjon fra Direktoratet for naturforvaltning fra gjeldende fisketidsbestemmelser slik at døgnkvoten for laks i Skipsfjordvassdraget økes fra 1 laks til 2 laks, gjelder kun de som løser ut fremmedkort.
Grunnen til dispensasjonen er at Direktoratet har lagt vesentlig vekt på at vassdraget er godt organisert og har en god bestand av laks, jf. naturmangfoldloven § 8. ref. siste telling og gytebestandsmålet.

Med dette så vil elva vår bli mer konkurransedyktig og attraktiv for fremmede fiskere.

Ellers så er fiskereglene identisk som i 2012.
Kjøp av fiskekort ta kontakt med Jonny Mikalsen, e-post: johmikal@online.no  og mobil: 415 43 450

Vedlagt ligger informasjon om overvåking av laksebestand ved bruk av skjellanalyser.
Overvåking av laksebestandene
Veiledning skjellprøvetaking
Skjellanalyse_2012