Fiske i skipsfjordvassdraget 2012

Døgnkvote: 1 laks. Ikke åpnet for fiske fra onsdag kl 18 til
torsdag kl 18. Det er ikke tillatt å bruke makk som agn etter
15.08.
Fisketid laks: 01.07-15.08
Fisketid ørret: 01.07-31.08
Fisketid sjørøye: 01.07-31.07
Øvrige retningslinjer for fiske i Skipsfjordvassdraget

1. Alle som fisker i Skipsfjordvassdraget (elva og de øverste vanna) må betale for å fiske
2. Barn under 16 år fisker gratis og fritt, når de er i følge med en voksen person som har fiskekort.
3. Barn under 16 år med bruksrett får fiske fritt i fisketiden, Kommer det noen med fiskekort, må barna vike.
4. Ved kjøp av fiskekort må du legge fram kvittering for betalt fiskeavgift til Staten
5. Alle kortkjøpere plikter å levere fangstoppgave til kortselger.
6. Foruten oppsynet, kan fiskere med gyldig fiskekort kontrollere andre personer ved mistanke om ulovlig fiske.
7. Fiskere med gyldig fiskekort og rettighetshavere skal ved mistanke om ulovlig fiske umiddelbart rapportere dette til oppsynet eller styret.
8. De som fisker uten fiskekort, kan bortvises og anmeldes for ulovlig fiske.
9. Kortet kan ikke overdras til andre og gjelder kun den person/eiendom det lyder på.
10. Det er kun adgang til å fiske med èn stang per kort.
11. Det pålegges rullerende fiske når andre fiskere ønsker å fiske på samme sted.
12. Antall fiskere i elva skal ikke overstige 15 personer.
13. Det er ikke tillatt å sløye fisk og legge fiskeslog etter seg ved vann/elvekant.
14. Det tillates kun fiske med flue og makk.