Fiske over år i Skipsfjorden

For 2012 er antall fiskedøgn stipulert til 92 da sesongkortholderne bare registrerer de dagene de får fisk. 83 lakser var under 3 kg og 8 lakser mellom 3 og 7 kg av disse ble 6 laks tilbake satt i elva. Sjøørret antall 39 stk. total vekt ca. 50 kg.

Fiske_år_2012

Fiske for 2013
Da det er få fremmede som kommer  langveis fra bare for å fiske 1 laks, samt at økningen i antall laks er formidabel, gytebestandsmålet  er over snittet,  har styret anbefalt ovenfor Fylkesmannen/direktoratet 2 laks pr. fisker for 2013 sesongen.
Vi avventer endelig godkjenning fra Fylkesmannen/Direktoratet.