Gapahuk i Nerdammen

Lørdag 30 juni ble det montert ny gapahuk i Nerdammen, arbeidet ble gjort av Jan Pedersen, Wiggo A. Ditlefsen, Hermod Ditlefsen, Leif Wiggo Ditlefsen og Svein Anton Andresen, Kjell Erik Karlsen var konsulent og handlanger.
Manglet noe materialer men det kommer etterhvert..