Hilbert Thomassen 57/9

Hilbert Thomassen

Sør på eiendommen står hytta til Hilbert Thomassen. I tilknytning til den er det satt opp utedo og uthus.