Innkalling til årsmøte 31. mai 2014 ca. kl. 1400

SAKSLISTE årsmøte.
31. mai, umiddelbart etter årsmøte til BFS ca. kl. 1400
Sted: kantina til BFS, Burøysund

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av protokollfører
 3. Godkjenning av innkalling, fullmakter, saksliste og registrere frammøte
 4. Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med leder
 5. Styrets årsmelding
 6. Regnskap 2013 og budsjett 2014
 7. Saker
  – Fiske
  – Jakt
  – Eiendeler og forsikring

 8. Valg
 9. Eventuelt

En tanke om “Innkalling til årsmøte 31. mai 2014 ca. kl. 1400

 1. Tilbaketråkk: Årsmøte 2016, dato 5. august | Skipsfjord utmarkslag

Det er stengt for kommentarer.