Innkalling til årsmøte i Skipsfjord utmarkslag

Vi innkaller til årsmøte i Skipsfjord utmarkslag
Årsmøte avholdes umiddelbart etter årsmøtet og medlemsmøtet til Burøysund fiskeri og småbåthavn som starter kl. 11.00.
Dato/tid: 25. mai
Sted: Kantina

Link til:Saksliste årsmøte 2013