Seljakt 2013

Seljakt

Seljakt

Seljakt

Fylkeskommunene tildeler jakttillatelser og kvoter

Du må sende søknad til fylkeskommunen i det distriktet jakten skal foregå. Oppdatert informasjon om hvor mange dyr som gjenstår av kvoten får du ved å henvende deg til fylkeskommunen.Du skal rapportere jakten din til fylkeskommunen, både om du har fått dyr eller ikke. Du skal også rapportere hvis du ikke benyttet jakttilatelsen.

  • Jakt på steinkobbe i 1. periode: 2. januar – 30. april.
  • Jakt på steinkobbe i 2. periode: 1. august – 30. september.
  • Jakt på havert nord for i Stad i perioden 2. januar – 15. september.
  • Jakt på ringsel og grønlandssel foregår i perioden 2. januar – 30. september.

Alt om seljakta 2013  trykk denne link