Jakt over år i Skipsfjorden

 

Jakt_år_2012Dette er en statistikk som er inkl. jakt til 15.03.2012.

Iflg. forskere så gjør rypas naturlige fiender, som kråke, mink og røyskatt, betydelig større innhogg i rypebestanden om våren enn jegerne gjør om høsten. I år med mange lemen og andre smågnagere, får rypa bedre kår fordi predatorene har rikelig med annen mat enn rypekyllinger og egg. Vi har i dag bag-limit basert på rypetellingene, om det virker vil jeg ikke si så mye om men i områder på Vannøya som ikke har baglimit utgjør det ingen forskjell..
I Skipsfjorden har vi fokus i bruk av minkfeller i tillegg vil vi se på mulighetene for oppsett av kråkefeller, rypeforvaltning er tydeligvis utfordrende.