Sandmoen 57/9

Jarl-huset

Eksisterende bygg og anlegg
16 =hytte
17 = utedo
18 =todelt hytte (før lågfjøs)
19 = uthus/utedo
20 = våningshus
21 =utedo
22 = nausttomt m/fiskehjell/garnoppheng

Eiere av eiendommen er familien Thomassen og Heide.
Våningshuset på gården brukes nå som fritidsbolig. Det står en utedo i tilknytning til våningshuset. Våningshuset som er bygd i 1957 er i god stand.

Nye bygg som kan føres opp: Det kan settes opp et nytt naust på tomta der det gamle stod. Utforming Naustet utformes tradisjonelt, på samme tomt og med samme mål som før, dog ikke større enn 24m2.