Skibsfjord («lnnergården») 57/3

Bnr3_ Knut Swendsen

Eksisterende bygg og anlegg
47=hytte
48 =uthus

På eiendommen står det i dag en ny hytte og et nytt uthus med utedo, oppført i 1999. Eier av bygningene er Knut Wilhelm Swensen, øvre Elnesv.16 1390 Vollen, øvrige eiere av eiendommen er: Svanhild Marie Thomassen, Gamnes 9130 Hansnes og Marja-Terttu Autti, Vannahamre 9136 Vannareid. Det kan i tillegg på denne eiendommen settes opp en ny bygning med to boenheter, samt et tilhørende felles kombinert uthus/utedo.