Ørbugten 57/8, herunder Rabban 57/20, Soltun 57/21, Vang 57/22, Molund 57/23, Lyngmo 57/24

Langøra

Eksisterende bygg og anlegg

39 =eldre våningshus
40 = hytte på bnr. 22
41 =hytte på bnr. 21
42 =uthus til bnr. 22
43 = utedo til våningshuset
44 = brønnhus utedo til bnr. 21 og 22
Eiere er Håkon Pedersen m/flere og Edmund Karlsen.
Det gamle våningshuset på hovedbruket ble bekostet istandsatt av forvaltningsmyndigheten etter retningslinjer fra kulturvernmyndighetene,