Solstad 57/15

bnr15_Norø

Eksisterende bygg og anlegg
45 =uthus
46 =hytte

Eiendommen eies av Katrin Valen og Jørund Ek, Øvre Markveg 1, 9011 Tromsø.
Den ble kjøpt fra Siv Norø i 2013/14.

 

Eiendommen ble utskilt som fritidseiendom i 1970. På eiendommen er det oppført ei hytte og et uthus.Nye bygg som kan føres opp Dersom det er behov for flere boenheter på denne eiendommen, kan uthuset som står der i dag gjøres om til hytte med påbygg av svalgang som benyttes som uthus.