Nytt tellende areal og tildeling av elg 2015

Vilt- og innlandsfiskenemnda hadde møte 11. juni og Skipsfjord elgvald  fikk regnet ut nytt tellendeElgokse_Skipsfjord areal til 25.000 da. I sak 1/15 ble Skipsfjord elgvald tildelt 4 dyr basert på en okse, ei ku og to kalver.
Se vedlegg:
Nytt tellende areal: Tellende areal 2015
Tildeling av elg: Tildeling av elg 2015

Styre