Innkalling til årsmøte 31. mai 2014 ca. kl. 1400

SAKSLISTE årsmøte.
31. mai, umiddelbart etter årsmøte til BFS ca. kl. 1400
Sted: kantina til BFS, Burøysund

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av protokollfører
 3. Godkjenning av innkalling, fullmakter, saksliste og registrere frammøte
 4. Velge to personer til å underskrive protokollen sammen med leder
 5. Styrets årsmelding
 6. Regnskap 2013 og budsjett 2014
 7. Saker
  – Fiske
  – Jakt
  – Eiendeler og forsikring

 8. Valg
 9. Eventuelt

Skade på brua over skipsfjordelva

bru2 bru3 bru4Jan Pedersen og Wiggo Ditlefsen tok turen over til fjorn 17.12.13 for å rette opp antenna som gir Burøysund internett (stormen hadde vridd antenna slik at signalet var meget dårlig). Samtidig så vi til hyttene, brua, gapahukene og vakthytta. Alt var ok utenom brua over elva.
Siste storm med nedbør i form av regn hadde åpnet elva og dermed isgang som hadde nådd opp til brua og delt/vridd den i to se bilder. Her blir det arbeid i vinter når isen er sterk nok, brua må vel jekkes på plass samt stives av med jerndragere.

Regulering av fiske 2014 – Troms

Nerdammen og Bjørn T.Fylkesmannen har mottatt innspill med forslag til endringer for fem vassdrag i Toms. Det gjelder Laukhellevassdraget, Skipsfjordelva, Brøstadelva, Sandselva og Andersdalselva. Vedlagt er utfylt skjema for Skipsfjordvassdraget med Fylkesmannens vurdering samt styrets innspill til Fylkesmannen som går ut på å opprettholde de reglene som vi hadde for 2013 med 2 laks pr. fremmedkort i døgnet og en laks på grunneierkortet i døgnet. Nå er det bare å vente på endelig vedtak fra direktoratet.
Skipsfjordelva_fylkesm_dir
Skipsfjord utmarkslag – innspill Skipsfjordelva

TV-aksjonen 2013

Hender_3Hver dag rammes 27 personer i Norge av demens. Det er 10.000 mennesker hvert år.
Om noen få tiår vil så mange som 140.000 nordmenn ha demens. Sykdommen kan ramme oss all, både deg , meg og noen vi kjenner. Derfor ga Skipsfjord utmarkslag kr. 1.000,- og utfordret lag og foreninger til å gjøre det samme.

Styret.