Søppelplukking i strandsonen i Skipsfjord landskapsverneområde

Søppelplukking

Fylkesmannen har via skjønnsmidler gitt flere kommuner i fylket penger  til søppelryddingsaksjoner gjennom «Skrotnisseprosjektet». Vi har derfor vært i kontakt med Karlsøy kommune for å forhøre oss om mulighetene for  å bruke noe av prosjektpengene til ryddingen i strandsonen i Skipsfjord. Kommunen er positivt til søppelryddeaksjon i Skipsfjord og at det sannsynligvis ville være mulig å støtte en ryddeaksjon der med midler fra «Skrotnisseprosjektet». De skulle for øvrig ha et internt møte i kommunen og legge en strategi for bruken av prosjektmidlene i nær framtid. 

Vannareid Skole v/Margith Bjørke har satt seg villig til å påta seg dette oppdrag, de venter bare på positiv tilbakemelding fra kommunen.

Skrotnisseprosjektet har allerede inngått avtale med kystverket om henting av oppsamlet avfall  og betalt for behandling av søppel hos Remix.

 

Vårrydding Skipsfjord utmarkslag tirsdag 26. mars.

RemiksSkipsfjord utmarkslag vil arrangere vårrydding, der vi frakter Metall, EE-avfall og farlig avfall til skåningsbukt.
Vi vil frakte avfallet med snøscooter til vei der en bil med lift vil kjøre det videre til avfallstasjonen i Skåningsbukt (fergeleiet). De som ønsker å bli kvitt slikt avfall tar kontakt med:

Wiggo A. Ditlefsen, mobil 907 20 099 og e-post: wditlefsen@gmail.com
evt. Jan Pedersen mobil 976 25 933 og e-post: jhpe@online.no.

Ny gapahuk til nerdammen

Gapahuk_NerdammenStyret har nå hatt et styremøte pr. telefon vedr, mulighet for innkjøp av ny gapahuk til erstatning for den stormen tok ca. 22. november 2012.
Konklusjon: Skipsfjord utmarkslag bestiller ny gapahuk med levering påsken 2013. Dvs. at gapahuk enhetene blir kjørt til nerdammen ifb. med befraktning av søppel fra Skipsfjord til vei i påskeuka.

Styret 26.02.2013

Nerdammen uten gapahuken

Nerdammen uten gapahuk

Slik ser det nå ut i Nerdammen, kun halvkløyvingan igjen. Vi tror at gapahuken ble tatt stormen 22 november 2012. Har vært og rekognisert ingenting som tilsier at restene etter gapahuken ligger i nærheten av Nerdammen. Vi får vel vente til det tines i bakkan før vi får fasiten.