Status Vakthytta og gapahukene pr. 02.02.2013

 

Vakthytta_02_13

Vakthytta er bardunert samt at taket er sikret med stropper. Hytta har hittil ikke hatt noe men av vinteren. Det var antydning til noe sne i et av hjørnet inne i hytta det er en bitte liten åpning oppe i møne, det får vi ordne når vi isolerer taket.

Gapahuken i øverdammen er også bardunert den hadde heller ikke noe som tilsa at den var berørt av vinterstormene hittil. Gapahuken i Nerdammen var tydeligvis tatt av en storm da det kun var benkene igjen. Vi får ta oss en runde for å se hvor den er havnet. Ellers så har Skipsfjorden badet i sol denne helga, fantastisk..

Tillatelse og dispensasjon til kjøring med snøscooter i regi utmarkslaget

miljoFylkesmannen gir tillatelse til Skipsfjord utmarkslag for transport av ved fra skog til fiskeplassene  grønnålen, øverdammen og nerdammen, samt transport av byggematerialer og utstyr til vakthytta og gapahukene. I tillegg transport av hvitevarer og annet avfall fra hytter i Skipsfjord  landskapsverneområde til container Olkeidet. Tillatelsen/dispensasjonen gjelder for følgende førere: Jan Pedersen, Ronald Mikkelsen, Svein Heide, Kyrre Jakobsen, Wiggo A. Ditlefsen og Bjørn Thomassen (evt. Hilbert Thomassen). Dispensasjonen gjelder fra dags dato til og med 30. april.

Utmarkslaget vil også søke  dispensasjon fra Karlsøy kommune, det blir gjort umiddelbart. 

Jakt vinteren 2013

Seljakt

Seljakt

De fleste forbinder vel jakt kun med småviltjakt, men i Skipsfjorden er det mange muligheter for jaktinteresserte. Utmarkslaget er meget interessert i at det utøves jakt på sel, da den er en stor predator på laksen.
På senvinteren og våren er det så mye sel at det ikke er plass på alle de store steinene på fjæra sjø og det er mange av de. Eller så ønsker vi økt fokus på bruk av minkfelle og generell minkjakt.

Trykk på kategori «jakt» i menyen så får dere vite mer om jakt i Skipsfjorden.

Gytetelling i Troms

Skipsfjordelva

Drivtellinga ble utført 11/10 av en teller (Rune Muladal) under forhold med lav vannføring og relativt god sikt (5-8 m.).
Det ble observert totalt 141 laks, fordelt på 123 smålaks og 18 mellomlaks. I tillegg ble det registrert 15 sjøørret (10 <1 kg og 5 1-3 kg).
Det ble ikke registrert sjørøye. Gytebiomassen av observert laks var anslagsvis 177 kg (83 hofisk), mens oppgitt GBM er 179 kg hofisk eller 64 hofisk.
Vår arealberegning (8,4 ha) viser et avvik fra arealgrunnlaget for beregning av GBM (13 ha), som i stor grad forklares av at vi korrigerer for normalt vanndekt areal.

I Skipsfjordelva ble det registrert en gytebestand som tilsvarer gytebestandsmålet, og vi oppfatter registreringene i elva å vise et reelt bilde av fisketettheten.

Totalt kan gytebestandsmålet kun anses oppfylt i 4 av 13 undersøkte elver/vassdrag i 2011.
Disse vassdragene var Kvænangselva, Skipsfjordelva, Lakselva (Aursfjord) og Skøelva.

Rapporten får dere ved å klikke på denne link : Gytefisktelling_Troms_2011_rapport_ZI0Cv