Regulering av fiske 2014 – Troms

Nerdammen og Bjørn T.Fylkesmannen har mottatt innspill med forslag til endringer for fem vassdrag i Toms. Det gjelder Laukhellevassdraget, Skipsfjordelva, Brøstadelva, Sandselva og Andersdalselva. Vedlagt er utfylt skjema for Skipsfjordvassdraget med Fylkesmannens vurdering samt styrets innspill til Fylkesmannen som går ut på å opprettholde de reglene som vi hadde for 2013 med 2 laks pr. fremmedkort i døgnet og en laks på grunneierkortet i døgnet. Nå er det bare å vente på endelig vedtak fra direktoratet.
Skipsfjordelva_fylkesm_dir
Skipsfjord utmarkslag – innspill Skipsfjordelva