Resultat skjellprøver fra Skipsfjordvassdraget i 2016

Skjellprøveresultatene for sportsfisket er vedlagt. Vedlagt er også rapporten fra det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks for 2016.

Også for sportsfisket 2017 blir skjellkonvolutter levert ut sammen med fiskekortene, som man ser så er dette programmet viktig å støtte opp. Det er et krav fra utmarkslaget at alle som har fått laks leverer inn skjellprøver til kortselger Jonny Mikalsen.

Styret

Romt fisk F&H 2b 2017
Skipsfjordvassdraget_sportf2016