Rømt oppdrettslaks i vassdrag – rapport fra den nasjonale overvåkingsgruppen

6Denne rapporten er skrevet av den nasjonale overvåkingsgruppen for rømt oppdrettslaks. Gruppen ble opprettet i 2014, og den første rapporten ble levert i 2015. Forskere fra Havforskningsinstituttet, NINA, Rådgivende Biologer AS, Uni Research Miljø og Veterinærinstituttet deltar i overvåkingsgruppen. I Skipsfjord utmarkslag har Kjell Erik Karlsen og Wiggo Ditlefsen hatt kontakten med Havforskningsinstituttet,

Rapport fømt oppdrettslaks i Skipsfjordvassdraget:   Troms