Skade på brua over skipsfjordelva

bru2 bru3 bru4Jan Pedersen og Wiggo Ditlefsen tok turen over til fjorn 17.12.13 for å rette opp antenna som gir Burøysund internett (stormen hadde vridd antenna slik at signalet var meget dårlig). Samtidig så vi til hyttene, brua, gapahukene og vakthytta. Alt var ok utenom brua over elva.
Siste storm med nedbør i form av regn hadde åpnet elva og dermed isgang som hadde nådd opp til brua og delt/vridd den i to se bilder. Her blir det arbeid i vinter når isen er sterk nok, brua må vel jekkes på plass samt stives av med jerndragere.