Søppelplukking i strandsonen i Skipsfjord landskapsverneområde

Søppelplukking

Fylkesmannen har via skjønnsmidler gitt flere kommuner i fylket penger  til søppelryddingsaksjoner gjennom «Skrotnisseprosjektet». Vi har derfor vært i kontakt med Karlsøy kommune for å forhøre oss om mulighetene for  å bruke noe av prosjektpengene til ryddingen i strandsonen i Skipsfjord. Kommunen er positivt til søppelryddeaksjon i Skipsfjord og at det sannsynligvis ville være mulig å støtte en ryddeaksjon der med midler fra «Skrotnisseprosjektet». De skulle for øvrig ha et internt møte i kommunen og legge en strategi for bruken av prosjektmidlene i nær framtid. 

Vannareid Skole v/Margith Bjørke har satt seg villig til å påta seg dette oppdrag, de venter bare på positiv tilbakemelding fra kommunen.

Skrotnisseprosjektet har allerede inngått avtale med kystverket om henting av oppsamlet avfall  og betalt for behandling av søppel hos Remix.