Tillatelse og dispensasjon til kjøring med snøscooter i regi utmarkslaget

miljoFylkesmannen gir tillatelse til Skipsfjord utmarkslag for transport av ved fra skog til fiskeplassene  grønnålen, øverdammen og nerdammen, samt transport av byggematerialer og utstyr til vakthytta og gapahukene. I tillegg transport av hvitevarer og annet avfall fra hytter i Skipsfjord  landskapsverneområde til container Olkeidet. Tillatelsen/dispensasjonen gjelder for følgende førere: Jan Pedersen, Ronald Mikkelsen, Svein Heide, Kyrre Jakobsen, Wiggo A. Ditlefsen og Bjørn Thomassen (evt. Hilbert Thomassen). Dispensasjonen gjelder fra dags dato til og med 30. april.

Utmarkslaget vil også søke  dispensasjon fra Karlsøy kommune, det blir gjort umiddelbart.