Tillatelse til merking av kyststien

Fra vanntindVår søknad om tillatelse til opparbeiding og merking av kyststi i Skipsfjord landskapsverneområde er godkjent. Omsøkte tiltak kommer ikke i direkte konflikt med kjente automatisk fredete kulturminner.

Trykk på denne link så ser dere tillatelsen: Fylkesmannen_tillatelse_kyststi