TV-aksjonen 2013

Hender_3Hver dag rammes 27 personer i Norge av demens. Det er 10.000 mennesker hvert år.
Om noen få tiår vil så mange som 140.000 nordmenn ha demens. Sykdommen kan ramme oss all, både deg , meg og noen vi kjenner. Derfor ga Skipsfjord utmarkslag kr. 1.000,- og utfordret lag og foreninger til å gjøre det samme.

Styret.