Vårrydding Skipsfjord utmarkslag tirsdag 26. mars.

RemiksSkipsfjord utmarkslag vil arrangere vårrydding, der vi frakter Metall, EE-avfall og farlig avfall til skåningsbukt.
Vi vil frakte avfallet med snøscooter til vei der en bil med lift vil kjøre det videre til avfallstasjonen i Skåningsbukt (fergeleiet). De som ønsker å bli kvitt slikt avfall tar kontakt med:

Wiggo A. Ditlefsen, mobil 907 20 099 og e-post: wditlefsen@gmail.com
evt. Jan Pedersen mobil 976 25 933 og e-post: jhpe@online.no.