Vedtekter basert på siste jordskiftedom

Vedlagt er konklusjonen fra siste jordskiftedom. Dette er retningslinjene for vedtektene til Skipsfjord utmarkslag.

Vedtekter_08