Bjørnelven 57/10

Kjell Erik_Vivi Ann

Eksisterende bygg og anlegg

23 = todelt hytte og utedo

En ny hytte er oppført på eiendommen i 2001. Den er vertikaldelt og har to bruksenheter og eies av Vivi-Ann Heide og Kjell Erik Karlsen med hver sin boenhet.
Nye bygg som kan føres opp Det kan settes opp en felles uthusbygning for den todelte hytta, et kombinert uthus/do. Det kan også settes opp et naust på denne eiendommen, der det nå er stø ved sjøen nedenfor hytta.

Utforming Enkelt tradisjonelt uthus, se tegning, maks 20 m2• Naustet skal være på maks 24 m2 og ha tradisjonell utforming.